Όροι Χρήσης Προσωπικών Στοιχείων : Shopday.gr, Ηλεκτρονικό Πολυκατάστημα
Άδειο καλάθι αγορών
Ελληνική γλώσσα
English languageΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ LIVE CAMERA ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ.
 • Αναλόγως τα προϊόντα και την αξία των προϊόντων της παραγγελίας (πχ προϊόντα αξίας μέχρι τα 40 ευρώ) μπορεί να μην είναι εφικτό να προχωρήσει ή να μην είναι δυνατόν να σταλεί με αντικαταβολή παρά μόνο μετά από τραπεζική κατάθεση, αυτό οφείλεται στο ότι το site μας τώρα πια λειτουργεί σαν σύνδεσμος με τους πρώην προμηθευτές μας και δεν κάνει πλέον εμπόριο των προϊόντων.

Όροι Χρήσης Προσωπικών Στοιχείων

Η τελευταία τροποποίηση των όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων έγινε τον Απρίλιο του 2011

Εισαγωγικά

Η παρούσα σύμβαση προστασίας προσωπικών δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή των χρηστών ή των μελών που συλλέγει η ιστοσελίδα, κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης του ιστότοπου shopday.gr. Επίσης η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών ή των χρηστών ή των μελών από το shopday.gr προς τις τυχόν συνδεδεμένες ηλεκτρονικά εταιρείες με το shopday.gr. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών ή των χρηστών ή των μελών του shopday.gr και οποιοδήποτε υπηρεσιών που δεν είναι κάτω από τον έλεγχο της διαχειρίστριας εταιρείας του shopday.gr. Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών που διακινούνται στο διαδίκτυο υπό οποιεσδήποτε συνθήκες συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το shopday.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης χρήστης του ιστότοπου shopday.gr ή των προσφερομένων υπηρεσιών ή των επιλογών και περιεχομένων του shopday.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Συλλογή και χρήση των προσωπικών και μη δεδομένων

Το shopday.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο επισκέπτης ή ο χρήστης του ιστότοπου shopday.gr εγγράφεται σαν μέλος

β) όταν σερφάρει στα καταχωρημένα προϊόντα ή και τις υπηρεσίες του shopday.gr

και γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του shopday.gr ή και όταν εισέρχεται στο ιστοχώρο shopday.gr από προωθητικά διαφημιστικά προγράμματά του.

Το shopday.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών, των χρηστών και των μελών του, για δύο γενικούς λόγους που αναφέρονται παρακάτω:

α) για την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών, των επισκεπτών και των χρηστών του με την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να σχετίζεται με τις γενικές τους προτιμήσεις βάση στατιστικών στοιχείων

β) για την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών, των χρηστών και των επισκεπτών του shopday.gr σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του shopday.gr καθώς επίσης και για την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων. Το shopday.gr δεν αποθηκεύει στη βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί και κατά οποιοδήποτε τρόπο τα οικονομικά στοιχεία των πελατών του (στοιχεία πιστωτικής κάρτας, λογαριασμοί τραπεζών κ.τ.λ.).

Διοχέτευση και αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων

Η διαχειρίστρια εταιρεία του shopday.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ' οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών, των χρηστών ή των μελών του shopday.gr σε κανένα τρίτο φορέα παρά μόνο εφόσον έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών, των χρηστών ή των μελών για τη διοχέτευση των προσωπικών τους δεδομένων

Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το shopday.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή και των παραγγελιών των χρηστών, των πελατών και των μελών του shopday.gr. Τα νομικά και τα φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το shopday.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες, οι επισκέπτες και τα μέλη του shopday.gr καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης από και προς το shopday.gr. Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου η διοχέτευση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων, προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές εφόσον αυτό μας ζητηθεί ακολουθώντας την νομική οδό.

Cookies

Το shopday.gr μπορεί και θα χρησιμοποιεί τα λεγόμενα cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη, του πελάτη, του μέλους και γενικότερα του χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και υποσελίδων του shopday.gr. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη, κάθε μέλους και κάθε χρήστη του ιστότοπου shopday.gr και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή στον οποίο αποθηκεύονται. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη, του χρήστη και των μελών του shopday.gr σε συγκεκριμένες λειτουργίες του shopday.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες στις οποίες οι υπηρεσίες του shopday.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή ακόμα και για λόγους marketing. Ο επισκέπτης, το μέλος ή γενικότερα ο χρήστης του shopday.gr μπορεί να ρυθμίσει το σελιδομετρητή του (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες λειτουργίες του shopday.gr, είτε μπορεί να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης, το μέλος και γενικότερα ο χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και ιστοσελίδων του shopday.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του, δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Υπέρ-δεσμοί (Hyper-Links) προς άλλα websites

Το shopday.gr μπορεί να περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλους δικτυακούς τόπους (websites) τα οποία μπορεί και να μην ελέγχονται ή να ελέγχονται από την διαχειρίστρια εταιρεία του shopday.gr. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το shopday.gr για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών, των μελών ή και των χρηστών των ιστοτόπων τους οποίους που οδηγούν οι δεσμοί από το shopday.gr.

Διεύθυνση IP

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του επισκέπτη, του μέλους ή γενικότερα του χρήστη που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στο shopday.gr κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων ή για την εφαρμογή δικλείδων ασφαλείας χρήσης του shopday.gr.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών, των μελών και γενικότερα των χρηστών του shopday.gr υπόκεινται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος (αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου) πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση μελλοντική ή ήδη υπάρχουσα που δεν αναφέρθηκε θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το shopday.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς να απαιτείται ειδική ενημέρωση των επισκεπτών, των μελών ή γενικότερα των χρηστών του shopday.gr και μέσα στο υπάρχον ή και στο ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης, μέλος ή γενικότερα χρήστης του shopday.gr δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να σταματήσει να χρησιμοποιεί τον ιστοχώρο του shopday.gr.

Πίσω
Parse Time: 0.239 - Number of Queries: 251 - Query Time: 0.054576391113281